Lợi ích của văn phòng ảo

Dịch vụ văn phòng ảo lý tưởng đối với:
- Những người hay di chuyển.
- Việc kinh doanh tại nhà hoặc các công việc phải di chuyển nhiều.
- Các doanh nghiệp mới thành lập.
- Chi nhánh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Không cần phải thuê một nhân viên tiếp tân, SOHO đã đào tạo đội ngũ nhân viên tiếp tân trả lời điện thoại văn phòng ảo của bạn theo tên doanh nghiệp của bạn. Các cuộc gọi đến văn phòng ảo nhận được tin nhắn chào mừng theo yêu cầu của bạn và chuyển tiếp đến số điện thoại theo yêu cầu của bạn hoặc thông báo thoại có thể được lưu lại và gửi tới email của bạn.

Email:  tramnguyen@sohovina.com
Dịch vụ văn phòng cho thuê của SOHO
Văn phòng ảo
Văn phòng cho thuê